Persoon die gebruik maakt van een klankplaat die de locatie van het stemhokje aangeeft.

Gemeente Haarlemmermeer

Hoofddorp

Gemeente Haarlemmermeer heeft matten en klankplaten aangeschaft om inwoners met een visuele beperking zelfstandig gebruik te kunnen laten maken van hun stemrecht.

Een inclusieve samenleving betekent immers dat iedereen met kiesrecht moet kunnen stemmen. Met geleidelijnmatten is er een route gemaakt naar het stemlokaal en binnen het stemlokaal. Op belangrijke punten in de route is gebruik gemaakt van klankplaten met dubbelcontrast.

De route is makkelijk te plaatsen, verwijderen en hergebruiken.

Project: Verkiezingen
Product: Blinkink tijdelijke geleideroute
Ondergrond: tegels
Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Plaats: Hoofddorp
Jaar: 2023
Kijk ook eens hier: Toegankelijke Verkiezingen

Blinkink your sight guide

Zoeken op deze website